88% Compliance Score for C-TPAT on 28/4/2017

Xiamen Zanyu Industrial Limited got 88% Compliance Score for C-TPAT on 28/4/2017.